10η Επιστημονική Διημερίδα "Αιχμές στην Παθολογία"

Πιστοποιητικό

  ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Αξιολογήστε συνολικά το Συνέδριο (με άριστα το 5)
  54321

  Αξιολογήστε συνολικά τους εισηγητές
  54321

  Αξιολογήστε συνολικά την θεματολογία
  54321

  Σημειώστε την πιο ενδιαφέρουσα εισήγηση

  Αξιολογήστε την οργάνωση του Συνεδρίου συνολικά
  54321

  Αξιολογήστε τη γραμματεία του Συνεδρίου
  54321

  Πρόσθετες παρατηρήσεις

   Αποστολή Πιστοποιητικού

   Email Αποστολής Πιστοποιητικού

   Ευγενής παράκληση να ελέγξετε το φάκελο “Ανεπιθύμητα/Spam” μετά την ΑΠΟΣΤΟΛΗ για το πιστοποιητικό.